Chitraloka Logo
Chitraloka Logo
Facebook
Googleplus
Twitter
Linkedin

Kannada Movie Images

Star Birthday
 • Today No Stars celebrating, Click on this month
 • Ganesh

  Ganesh
  Monday 02. July
 • KM Veeresh (chitraloka)

  KM Veeresh (chitraloka)
  Tuesday 03. July
 • Prajwal Devaraj

  Prajwal Devaraj
  Wednesday 04. July
 • Komal

  Komal
  Wednesday 04. July
 • Chandrashekar (Cinematographer)

  Chandrashekar (Cinematographer)
  Thursday 05. July
 • Rakesh (Josh)

  Rakesh (Josh)
  Saturday 07. July
 • Akshay Rammurthy

  Akshay Rammurthy
  Saturday 07. July
 • Saiprakash

  Saiprakash
  Sunday 08. July
 • Raghuram (director)

  Raghuram (director)
  Monday 09. July
 • Sreenagara Kitty

  Sreenagara Kitty
  Monday 09. July
 • Shivarajkumar

  Shivarajkumar
  Thursday 12. July
 • Sa. Ra. Govindu

  Sa. Ra. Govindu
  Friday 13. July
 • Mandya Ramesh

  Mandya Ramesh
  Saturday 14. July
 • Padma Vasanthi

  Padma Vasanthi
  Sunday 15. July
 • NagKiran

  NagKiran
  Monday 16. July
 • Rashmi

  Rashmi
  Wednesday 18. July
 • Vijayalakshmi Singh

  Vijayalakshmi Singh
  Thursday 19. July
 • Shivamani

  Shivamani
  Sunday 22. July
 • Sihikahi Chandru

  Sihikahi Chandru
  Monday 23. July
 • Harish Raj

  Harish Raj
  Thursday 26. July
 • Om Prakash Rao

  Om Prakash Rao
  Tuesday 31. July